Làm từ thiện – công việc nhiều ý nghĩa

 

Chủ nhật vừa rồi gia đình tôi có tham gia một chương trình từ thiện, đó là nấu và chia xuất ăn cho các bệnh nhân ung thư nghèo ở bệnh viện K. Sự kiện này được lập nên bởi một nhóm người mà họ mong muốn đóng góp để làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Không giống như nhiều nhóm bây giờ, thường tụ tập đi chơi hoặc ăn uống, những thành viên của nhóm này thường đóng góp tiền và tụ tập nhau định kỳ nấu những xuất ăn rồi chia cho các bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện. Hầu hết họ tham gia với cả gia đình mình, thậm chí còn có cả mẹ của họ.

Khi biết nhóm này, chúng tôi thấy rằng đây là một cộng đồng tốt mà chúng tôi nên gia nhập. Tham gia với họ có thể sẽ giúp chúng tôi một số điều như sau:

– Thứ nhất, điều kiện tài chính của chúng tôi bây giờ đã khá hơn trước, thu nhập đã có thể trang trải đủ cho đời sống cơ bản của gia đình và một chút dành cho tiết kiệm. Cũng đã đến thời điểm mà chúng tôi nên chia sẻ thu nhập của mình cho cha mẹ và xã hội. Thật may mắn rằng bố mẹ chúng tôi vẫn còn có thể làm lụng để tự trang trải, do đó chúng tôi cũng không phải nặng gánh lắm về việc hỗ trợ tứ thân phụ mẫu. Thế nên, chúng tôi nên chia sẻ một phần thu nhập của mình cho những người nghèo.

– Thứ hai, chúng tôi nên có thêm những hoạt động toàn gia đình bên ngoài. Những hoạt động này giúp chúng tôi có cơ hội bước ra khỏi nhà và gắn kết  tình cảm gia đình qua sự cùng làm việc với nhau.

– Thứ ba, những hoạt động này sẽ rất tốt cho chúng tôi, đặc biệt là con gái tôi được tương tác và mở rộng mối quan hệ xã hội, kể cả những bạn cùng lứa.

– Thứ tư, những hoạt động này giúp nhận diện những mặt tối của cuộc sống và từ đó có sự đồng cảm hơn với những người khác.

– Thứ năm, tham gia nhóm này giúp chúng tôi củng cố kỹ năng làm việc nhóm. Thật là tốt để chúng tôi chỉ và dạy con gái mình cách phối hợp với người khác trong một dự án.

Sau khi đã phân phát hết những khẩu phần ăn ở viện, chúng tôi quay lại nơi mà chúng tôi nấu những khẩu phần ăn đó để dọn dẹp và cùng ăn uống giao lưu. Bữa ăn này là những phần còn sót hoặc bớt lại từ những thức ăn mà chúng tôi chia thành các khẩu phần ăn mang đi phát ở bệnh viện. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ và ấm cúng trong bữa ăn, mọi người nói chuyện và chia sẻ nhiều thứ về từ thiện và tâm linh một cách rất cởi mở.

Với những lý do đã nêu ở trên, tôi nhận thấy đây đúng là một cộng đồng tốt mà chúng tôi nên tham gia. Từ thiện và chia sẻ chính là công việc mà chúng tôi cần phải làm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =