Kinh nghiệm mua máy laptop cũ

Từng mua được 2 máy cũ rẻ, bền, đầu năm cùng anh trai làm IT đi mua máy mac hết 16.5tr được 2 tháng hỏng, sửa lại hết 1tr mà giới thợ bảo vứt đi thôi. Sau đó vẫn phải mua máy để làm việc và tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi mua, vì đã dính vố trước. May quá, máy sau này dùng rất ổn. Xin chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức đã nghiên cứu được. Tiếp tục đọc