Phúc Lâm

 

Phúc Lâm là tên tự do các nhà sư ở chùa Quán Sứ – Hà Nội đặt cho tôi.

Là một người đã từng có vết trượt dài ở tuổi teen, trải qua thời gian dài vất vả để có thể đứng vững đàng hoàng như mọi người trong xã hội . Giờ đây, với cuộc sống cũng không ít những trải nghiệm, tôi định hướng con người mình như sau:

– Không bon chen, không cạnh tranh đấu đá với bất kỳ ai
– Tư duy mở, tiếp nhận và trao đổi với mọi người trên tinh thần học hỏi, chia sẻ
– Kết bạn, không kết oán
– Thích đọc sách, kinh doanh, thể dục thể thao, thiền
– Thích cuộc sống bình dị, thanh thản

Blog này chỉ để nêu lên và chia sẻ những suy nghĩ, kiến thức và kinh nghiệm của tôi. Những thứ mà chỉ giúp ích được cho 1 người thôi là tôi cũng vui rồi.

 

 

Phúc Lâm is the religious name that the respectful bonzes in the Quán Sứ Pagoda in Hanoi gave me.

With a bad life in the past, I damaged my life by myself when I was in teenages, struggled myself for long time to stand on as other people. Now, I direct my lifestyle as:

– No scramble, competition or fight with anyone
– Open – minded, absorbable and exchangeable in learning and mutual comprehensive manner
– Make friend not rival
– Love reading, doing business, sports, meditation
– Prefer the unobtrusive and tranquil lifestyle

I use this Blog to show and share my thought, knowledge, and experience which will make me happy if they are useful for even only one person.